e-olymp
Məsələlər

Hörümçək və milçək - 2

Hörümçək və milçək - 2

prb74

Uzunluğu A, eni B və hündürlüyü isə C olan düzbucaqlı şəklində otaqda milçək döşəmənin üstünə yıxılıb və yuxulayıb. Divarlardan birində və ya tavanda, döşəmədə olan hörümçək ona tərəf ən qısa yolla hərəkət edir.

Bu zaman o nə qədər məsafə qət edəcək?

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə otağın A, B, C ölçüləri , ikinci sətirdə milçəyin döşəmədəki koordinatları X1, Y1, (0X1A, 0Y1B) verilir. Üçüncü sətirdə hörümçəyin X2, Y2, Z2, (0X2A, 0Y2B, 0Z2 <= C) verilir. Bütün giriş verilənləri 500-ü aşmayan və mənfi olmayan tam ədədlərdir.

Çıxış verilənləri

Bir ədəd-hörümçəyin yerdəyişmə məsafəsinin vergüldən sağa 2 rəqəm dəqiqliklə hesablanmış qiyməti.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #37
4 7 3
2 1
3 7 2
Çıxış verilənləri #37
8.06