e-olymp
Məsələlər

Tam ədəd

Tam ədəd

Növbəti siniflər diaqramına əsasən Integersinfini tərtib edin:

prb7491.gif

Verilmiş üç a, b, c ədədlərinə görə (a * 7 + b - 2) * (a - c + 5) ifadəsinin qiymətini hesablayın.

Giriş verilənləri

Tək sətirdə Modulca 109-dan böyük olmayan üç ədəd: a, b, c.

Çıxış verilənləri

İfadənin qiymətini verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 2 3
Çıxış verilənləri #1
21
Müəllif Михаил Медведев
Mənbə Object Oriented Design