e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin kəməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Популярный голос

Популярный голос

При проведении выборов с более чем двумя кандидатами часто бывает, что победитель (кандидат, набравший наибольшее количество голосов) получает меньше, чем большинство голосов. По заданным результатам выборов Вам необходимо определить победителя, а также определить, получил ли победитель более половины голосов?

Входные данные

Первая строка содержит количество тестов t (t500). Первая строка каждого теста содержит натуральное число - количество кандидатов n на выборах. Далее следуют n строк, i-ая из которых содержит количество голосов, отданных за i-го кандидата.

В каждом тесте имеется как минимум 2 и не более 10 кандидатов, каждый кандидат может получить не более 50 000 голосов.

Выходные данные

Результат каждого теста вывести в отдельной строке. Если победитель получил более половины голосов, вывести фразу "**majority winner**" и номер кандидата - победителя. Если победитель не получил более половины голосов, вывести фразу "**minority winner**" и номер кандидата - победителя. Если победителя определить невозможно из-за того что ни один из кандидатов не получил больше голосов чем другие, вывести фразу "**no winner**". Кандидаты нумеруются числами 1, 2, ..., n.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
4
3
10
21
10
3
20
10
10
3
10
10
10
4
15
15
15
45
Çıxış verilənləri #1
majority winner 2
minority winner 1
no winner
minority winner 4
Mənbə 2015 ACM North America - Rocky Mountain, Problem A