e-olymp
Məsələlər

Yeni dolab

Yeni dolab

Düzbucaqlı qapının a b ölçüləri və düzbucaqlı paralelepiped şəklində olan dolabın x, y, z ölçüləri verilmişdir. Dolabın hər tilinin qapının tərəfinə paralel və ya perpendikulyar olması şərti ilə bu dolabı həmin qapıdan keçirtmək olarmı?

Giriş verilənləri

Beş həqiqi a, b, x, y, z (0 < a, b, x, y, z < 10) ədədləri.

Çıxış verilənləri

Əgər dolabı qapıdan sərbəst keçirtmək mümkündürsə çıxışa 1, əks halda 0 verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
5 7 4 6 8
Çıxış verilənləri
1