e-olymp
Məsələlər

Düzbucaqlının perimetri

Düzbucaqlının perimetri

Düzbucaqlının perimetrini hesablayın.

Giriş verilənləri

Dördbucaqlının tamqiymətli ab (1a, b1000) tərəfləri.

Çıxış verilənləri

Dördbucaqlının perimetrini verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 4
Çıxış verilənləri #1
14
Müəllif Михаил Медведев
Balls and Needles