e-olymp
Məsələlər

İntervaldakı cütlərin cəmi

İntervaldakı cütlərin cəmi

a-dan b-yə qədər intervaldakı cüt ədədlərin cəmini tapın.

Giriş verilənləri

Modulca 109-u aşmayan iki tam аb (аb) ədədləri.

Çıxış verilənləri

a-dan b-yə qədər intervaldakı cüt ədədlərin cəmini çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 5
Çıxış verilənləri #1
6