e-olymp
Məsələlər

Üçbucaq qurun

Üçbucaq qurun

Üç parçanın verilmiş uzunluqlarına görə onlardan üçbücaqlı qurmağın mümkünlüyünü təyin edin. Parçalardan o zaman üçbucaqlı qurmaq olar ki, sahəsi 0-dan böyük olsun.

Giriş verilənləri

Üç natural a, b, c (1a, b, c1000) ədədləri - üç parçanın uzunluqları.

Çıxış verilənləri

Parçalardan üçbucaqlı qurmaq mümkündürsə YES, əks halda NO çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5 6 7
Çıxış verilənləri #1
YES
Giriş verilənləri #2
3 7 4
Çıxış verilənləri #2
NO