e-olymp
Məsələlər

Tək ədəd

Tək ədəd

Ölçüsü n olan natural ədədlərdən ibarət çoxluq verilir. Bu çoxluqda yalnız 1 ədəd tək sayda təkrarlanmışdır, bu ədədi tapın.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə n (1n500000) ədədi verilir. Növbəti sətirdə n natural ədəd, çoxluğun elementləri girişə verilir. Bu elementlər 106-dən böyük deyil.

Çıxış verilənləri

Çıxışa tək sayda təkrarlanan elementi verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
9
3 1 2 2 17 1 3 17 3
Çıxış verilənləri #1
3
Giriş verilənləri #2
5
12 13 14 13 12
Çıxış verilənləri #2
14