e-olymp
Məsələlər

Сумма четных цифр

Сумма четных цифр

Задано длинное число. Найти сумму его четных цифр.

Входные данные

Одно натуральное число n (n10100).

Выходные данные

Вывести сумму четных цифр числа n.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2345
Çıxış verilənləri #1
6
Giriş verilənləri #2
3458937487534533459
Çıxış verilənləri #2
32