e-olymp

Çevrə

Çevrənin r radiusu verilmişdir. Çevrənin uzunluğunu və sahəsini hesablayın.

Giriş verilənləri

Радиус окружности r (r >0), являющийся действительным числом.

Çıxış verilənləri

Tək sətirdə çevrənin uzunluğunu və sahəsini 4 işarə dəqiqliyi ilə çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1.234
Çıxış verilənləri #1
7.7535 4.7839