e-olymp
Məsələlər

Matrisdə mənfi cüt elementlər

Matrisdə mənfi cüt elementlər

n * n ölçülü matris verilmişdir. Onun mənfi cüt elementlərinin sayını və cəmini tapın.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə n (1n100) ədədi verilir. Növbəti sətirlərdə n * n olçülü matrisin elementləri verilir. Matrisin elementləri modulca 100-ü aşmır.

Çıxış verilənləri

Matrisdəki mənfi cüt elementlərin sayını və cəmini çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
4 -2 5
1 -4 -12
0 1 -3
Çıxış verilənləri #1
3 -18