e-olymp
Məsələlər

A və B Arasında

A və B Arasında

Mənfi olmayan ab (ab) tam ədədləri və müsbət x tam ədədi verilir. ab arasında (hər ikisi daxil olmaqla) neçə ədəd x-a tam bölünür?

Giriş verilənləri

Girişdə üç tam ədəd a, bx verilir (0ab1018, 1x1018).

Çıxış verilənləri

ab arasında x-ə tam bölünən ədədlərin sayını çıxışa verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 1000000 324
Çıxış verilənləri #1
3086
Müəllif Rashad Mammadov, Abutalib Namazov
Mənbə Azərbaycan 2019: Yuxarı yaş olimpiada hazırlığı qrupuna seçim turu