e-olymp
Məsələlər

Həqiqi ədədlərin cəmi və hasili

Həqiqi ədədlərin cəmi və hasili

Üç həqiqi ədəd verilmişdir. Onların cəmini və hasilini tapın.

Giriş verilənləri

Üç tam x, y, z ədədləri.

Çıxış verilənləri

Tək sətirdə üç ədədin cəmini və hasilini onluq nöqtədən sonra 4 işarə dəqiqliyi ilə çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1.2345 3.4566 -0.1236
Çıxış verilənləri #1
4.5675 -0.5274