e-olymp
Məsələlər

sgn функция

sgn функция

Найдите значение sgn функции:

prb8608.gif

Входные данные

Одно целое число x (-109x109).

Выходные данные

Выведите значение sgn функции для заданного значения x.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4
Çıxış verilənləri #1
1
Giriş verilənləri #2
0
Çıxış verilənləri #2
0
Giriş verilənləri #3
-2
Çıxış verilənləri #3
-1