e-olymp
Məsələlər

Əvvəlki və sonrakı hərf

Əvvəlki və sonrakı hərf

Latın əlifbasından bir hərf verilir. Bu hərfdən əvvəl və sonra gələn hərfləri tapın.

Giriş

İngilis əlifbasından bir с hərfi verilir ('A' < c < 'Z' və ya 'a' < c < 'z') (kiçik və ya böyük hərf).

Çıxış

c hərfindən əvvəl gələn hərfi və sonra gələn hərfi çapa verin (uyğun olaraq kiçik və ya böyük hərf).

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
D
Çıxış verilənləri #1
C E
Giriş verilənləri #2
x
Çıxış verilənləri #2
w y