e-olymp
Məsələlər

Şərt operatoru - 4

Şərt operatoru - 4

Verilmiş şərtlərə uyğun olaraq, y-in qiymətini hesablayın:

prb8612.gif

Giriş verilənləri

x (-1000x1000) tam ədədi.

Çıxış verilənləri

Verilmiş şərtlərə uyğun olaraq, y-in qiymətini çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
Çıxış verilənləri #1
51
Giriş verilənləri #2
-2
Çıxış verilənləri #2
6