e-olymp
Məsələlər

Heç olmazsa iki eyni rəqəm

Heç olmazsa iki eyni rəqəm

Beşrəqəmli natural ədəd verilmişdir. Onun tərkibində heç olmazsa iki eyni rəqəmin olmasını təyin edin.

Giriş verilənləri

Beşrəqəmli natural ədəd.

Çıxış verilənləri

Ədədin tərkibində heç olmazsa iki eyni rəqəm olarsa "YES", əks halda "NO" çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
12345
Çıxış verilənləri #1
NO
Giriş verilənləri #2
63456
Çıxış verilənləri #2
YES