e-olymp
Məsələlər

Задача про множення

Задача про множення

На уроці математики Байтик навчився множити, і почав застосовувати цю операцію з різними числами. Наприклад, розкладав число на цифри і знаходив добуток цифр. І тут він задумався, який найбільший добуток цифр серед натуральних чисел, що не перевищує N. Допоможіть розв’язати задачу.

Вхідні дані

Одне число N(1 ≤ N≤ 2·109).

Вихідні дані

Максимальний добуток цифр серед чисел, що не первищують N.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
57
Çıxış verilənləri #1
36