e-olymp
Məsələlər

Cüt rəqəmləri silməli

Cüt rəqəmləri silməli

Verilmiş natural ədəddə bütün cüt rəqəmləri silin.

Giriş verilənləri

Yeganə n (n1018) natural ədədi.

Çıxış verilənləri

Bütün cüt rəqəmlər silindikdən sonra alınan n ədədini verin. Əgər verilmiş n ədədi yalnız cüt rəqəmlərdən ibarət olarsa, 0 verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
12345678901234
Çıxış verilənləri #1
1357913
Giriş verilənləri #2
24642
Çıxış verilənləri #2
0