e-olymp
Məsələlər

Пiдготувати промову

Пiдготувати промову

У Сема є деякi проблеми з дикцiєю i вимовою. Коли вiн пробує щось говорити, здається, що його рот заповнений водою. Або чимось iншим. Коротше, розiбрати, що вiн говорить, дуже складно.

Завтра Сему треба виступати з промовою на вiдкриттi якоїсь там олiмпiади, а текст його промови ще не готовий. Юра вирiшив допомогти своєму колезi написати промову. Юра вирiшив, що для того, щоб учасники олiмпiади мали хоч якiсь шанси зрозумiти Сема, промова повинна бути рядком, який складається рiвно з n великих букв латинського алфавiту, а також довжина найбiльшого пiдрядкапалiндрома промови повинна бути рiвна k.

Допоможiть Юрi пiдготувати таку промову для Сема.

Нагадаємо, палiндром — це такий рядок, який читається однаково, як злiва направо, так i справа налiво.

Формат вхiдних даних

Єдиний рядок мiстить два цiлi числа n та k (1 ⩽ k ⩽ n ⩽ 47) — бажана довжина промови, та довжина найбiльшого пiдрядка-палiндрома.

Формат вихiдних даних

Виведiть рядок довжини n з великих символiв латинського алфавiту, який задовiльняє умову задачi. Якщо є кiлька можливих вiдповiдей — виведiть будь-який.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
10 5
Çıxış verilənləri #1
HELLOMADAM
Mənbə 2019-2020 ACM-ICPC, SEERC, 1/8 фiналу, 13 квiтня 2019 року