e-olymp
Məsələlər

İki tam ədədin cəmi

İki tam ədədin cəmi

Hər biri ayrı sətirdə olan iki tam ədəd verilmişdir. Verilmiş ədədlərin cəmini çap edin.

Giriş verilənləri

Alt-alta yazılmış iki tam ədəd.

Çıxış verilənləri

Verilmiş ədədlərin cəmi.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
12
9
Çıxış verilənləri #1
21