e-olymp
Məsələlər

Значення виразу 5

Значення виразу 5

Потрібно обчислити значення виразу при заданих дійсних значеннях змінних x та y.

Image 11.jpg

Вхідні дані:

Значення змінних x та y, записані в одному рядку через пропуск.

Вихідні дані:

Значення заданого виразу з точністю до тисячних.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
1.000 -2.000
Çıxış verilənləri #1
2.037