e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin kəməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Площадь треугольника

Площадь треугольника

Даны длины трёх отрезков. Если возможно, требуется построить треугольник, в котором один из этих отрезков был бы высотой, один - биссектрисой и один - медианой; все построенные из одной вершины.

Входные данные

Вводятся три положительных числа, разделённых пробелами, - длины отрезков (длина каждого из трёх отрезков от 0.01 до 100).

Выходные данные

Выводится одно число - площадь треугольника (точность результата должна быть 0.001). Если треугольник нельзя построить, вывести -1. Если может быть построено несколько треугольников с разными площадями, вывести 0.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4.349 4.0 5.0
Çıxış verilənləri #1
16.0