e-olymp
Məsələlər

Двузначное число

Двузначное число

Задано целое число n. Вывести Ok, если число n двузначное и No иначе.

Входные данные

Одно целое число n.

Выходные данные

Вывести Ok, если число n двузначное и No иначе.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
17
Çıxış verilənləri #1
Ok
Giriş verilənləri #2
-123
Çıxış verilənləri #2
No
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"