e-olymp
Məsələlər

Следующее нечетное число

Göndərilmiş həllər: 1695
Hesablanmış həllər: 1113
Həll təqdim etmiş istifadəçilərin sayı: 1240
Məsələni həll edən istifadəçilərin sayı: 1171
Mürəkkəblik: 6%
Məsələnin mürəkkəbliyi onu doğru həll edən istifadəcilərin sayının bu məsələnin həllini göndərənlərin sayına olan nisbət ilə təyin edilir.