e-olymp
Məsələlər

#Düzbucaqlı 3

#Düzbucaqlı 3

İki natural nm ədədləri verilmişdir. Nümunədə göstərildiyi kimi # simvollarından ibarət n * m ölçülü düzbucaqlını çap edin.

Giriş verilənləri

nm (n, m100) natural ədədi.

Çıxış verilənləri

# simvollarından ibarət n * m ölçülü düzbucaqlını çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2 3
Çıxış verilənləri #1
###
###
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"