e-olymp

Şablon

Verilmiş natural n ədədinə görə nümunədə göstərildiyi kimi, ulduz və boşluqlardan ibarət n * n ölçülü təsviri çap edin. Image 1.jpg

Giriş verilənləri

Yeganə natural n ədədi.

Çıxış verilənləri

n * n ölçülü təsviri çap edin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5
Çıxış verilənləri #1
* * *
 * * 
* * *
 * * 
* * *
Giriş verilənləri #2
6
Çıxış verilənləri #2
* * * 
 * * *
* * * 
 * * *
* * * 
 * * *

Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"