e-olymp
Məsələlər

Первый самый маленький

Первый самый маленький

Задан массив из n целых чисел. Найдите наименьший элемент массива, который встречается первым и поменяйте его с первым элементом массива, не меняя порядок других элементов.

Входные данные

В первой строке записано натуральное число n. В следующей строке записаны n целых чисел. Все числа по модулю не превышают 100.

Выходные данные

Вывести элементы обновленного массива.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
7
6 -3 5 -5 -4 7 -5
Çıxış verilənləri #1
-5 -3 5 6 -4 7 -5
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"