e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Удвоение символов

Удвоение символов

Строка состоит из строчных латинских букв, знаков препинания и пробелов. Удвойте в ней все латинские буквы.

Входные данные

Одна строка, состоящая из строчных латинских букв, знаков препинания и пробелов.

Выходные данные

Выведите строку со всеми удвоенными латинскими буквами.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
welcome to python!
Çıxış verilənləri #1
wweellccoommee ttoo ppyytthhoonn!
Müəllif Матвейчук Сергей Владимирович
Mənbə Серия задач "Азбука программирования"