e-olymp
Məsələlər

N-rəqəmli ədəd

N-rəqəmli ədəd

Rəqəmlərinin cəmi onların hasilinə bərabər olan N-rəqəmli ədədləri tapın. Verilmiş N (N < 10) üçün belə ədədlər içərisindən ən kiçiyini verməli.

Giriş verilənləri

10-u aşmayan N ədədi.

Çıxış verilənləri

Çıxış faylında bir-birindən boşluq işarəsi ilə ayrılmış iki ədəd - axtarılan ədədlərin sayı və onlar arasından ən kiçiyini verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
1
Çıxış verilənləri #1
10 0