e-olymp
Məsələlər

Sadə Cəm

Sadə Cəm

Nihat 1, 2, ... , n ədədlərini sıra ilə düzdü, daha sonra isə Hüseyn gəlib bu ədədlərin yerlərini dəyişdirdi. İndi əlimizdə 1-dən n-ə kimi ədədlərdən ibarət qarışıq p1, p2, ..., pn ardıcıllığı var.

Verilmiş ardıcıllıq üçün aşağıdakı cəmi hesablamaq tələb olunur.

image.png

Daha sadə desək, massivdəki bütün ardıcıl alt-massivlər üçün minimumların cəmini tapın.

min funksiyası daxil olan ədədlərin ən kiçiyini tapır.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə bir tam ədəd n (1n105) – ardıcıllığın elementləri sayı, ikinci sətidə isə n sayda tam ədəd pi (1pin) - ardıcıllığın elementləri verilir.

Çıxış verilənləri

Verilmiş ardıcıllığa uyğun tələb olunan cəmi çıxışa verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3
2 1 3

Çıxış verilənləri #1
9

Giriş verilənləri #2
4
1 2 3 4

Çıxış verilənləri #2
20

Müəllif Rafael Saddatimov
Mənbə 2019 Azərbaycan Milli İnformatika Olimpiadası - Final Turu 5 May