e-olymp
Məsələlər

Acgöz Əziz

Acgöz Əziz

Bildiyiniz kimi Əziz şokolad yeməyi çox xoşlayır. Lakin dişlərə zərərli olduğu üçün atası ona çoxlu şokolad yeməyə icazə vermir.

Bu dəfə atası Əzizə bir massiv verdi və ona massivdəki ən çox rast gəlinən ədədin sayı qədər şokolad verəcəyinə söz verdi.

Əziz daha çox şokolad yemək üçün fırıldağa əl atmaq fikrindədir. Belə ki, o, massivdəki bəzi ədədləri atasının diqqətini çəkmədən dəyişdirə bilər. Buna görə də, Əziz massivdəki bəzi ədədləri 1 vahid artıra və ya azalda bilər.

Əziz maksimum sayda şokolad yemək istəyir. Bu işdə acgöz Əzizə kömək edin.

Sizin tapşırığınız Əzizin əldə edə biləcəyi şokoladların maksimal sayını tapmaqdır.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə bir tam ədəd n (1n105) – massivdəki ədədlərin sayı, növbəti sətirdə boşluqla ayrılmış n sayda tam ədəd – massivin elementləri (0ai109) verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa bir tam ədəd – Əzizin əldə edə biləcəyi şokoladların maksimal sayını verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
2
1 2
Çıxış verilənləri #1
2
Giriş verilənləri #2
4
1 3 3 5
Çıxış verilənləri #2
3
Mənbə İOİ 2019 Azərbaycan komandasına seçim turu