e-olymp
Məsələlər

Hansı üçbucaqdır?

Hansı üçbucaqdır?

Tərəflərinin uzunluğu verilmiş üçbucağın növünü müəyyənləşdirməli (bərabərtərəfli, bərabəryanlı, müxtəliftərəfli).

Giriş verilənləri

Tək sətirdə üçbucağın tərəflərinin uzunluğu – 3 tam ədəd verilir. Tərəflərin uzunluğu 100-dən böyük deyil.

Çıxış verilənləri

Tək sətirdə üçbucaq bərabərtərəflidirsə - 1, bərabəryanlıdırsa - 2, müxtəliftərəflidirsə - 3 verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
3 4 3
Çıxış verilənləri #1
2