e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Class Vector

Class Vector

Створити клас Vector, який містить три поля x,y,z - цілі числа закритого типу (private).

Реалізувати в класі три конструктори:

  • коструктор по замовчуванню - який онулює поля класу.

  • конструктор з параметрами (параметри якого цілі числа - координати вектора)

  • конструктор копіювання.

Реаллізувати методи:

  • double length() - метод, що повертає довжину вектора;

  • void setX(int), void setY(int), void setZ(int) методи, які змінюють відповідно значення полім вектора;

  • int getX(), int getY() int getZ() - методи, які поветрають значення відповідного поля - координату веттора.

Здається тільки клас. Перевіряється для мови програмування с++.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
1
Çıxış verilənləri #1
0 0 0
Покраска прямоугольника
Выстрел в голову