e-olymp
Məsələlər

Class Triangle

Class Triangle

Написати клас Triangle (трикутник), що містить поля координати вершин трикутника x1,y1,x2,y2,x3,y3. Реалізувати канструктори:

  • по замовчуванню, що обнулює координати вершин трикутника;

  • з парамитрами, що отримує координати вершин трикутника і ініціаліхує їх.

Реалізувати методи:

  • void Out() - виводить координати трикутника через пропуск і вкінці виводить перехід на новий рядок.

  • double area() - повертає площу трикутника;

  • double perimeter() - повертає периметр трикутника;

  • double inscribedRadius() - повертає радіос вписаного кола;

  • double describedRadius() - повертає радіус описаного кола;

Для перевірки Ви повинні здати тільки клас.

Реалізована перевірка мовою С++.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB