e-olymp
Məsələlər

Kvadrat tənlik

Kvadrat tənlik

ax2 + bx + c = 0 (a0) kvadrat tənliyinin həlli proqramını tərtib etməli.

Giriş verilənləri

Tək sətirdə boşluqla ayrılmış kvadrat tənliyin əmsalları olan a, bc tam ədədləri verilir. Əmsalların qiyməti modulca 100-dən böyük deyil.

Çıxış verilənləri

Tək sətirdə tənliyin kökü yoxdursa, "No roots" (dırnaqsız), yalnız bir kökü varsa, "One root:" (dırnaqsız), sonra isə boşluqla ayrılmış kökün qiymətini, tənliyin iki kökü olarsa, əvvəlcə "Two roots:" (dırnaqsız), sonra isə boşluqla ayrılmış əvvəlcə qiyməti kiçik olan kökü və qiyməti böyük olan kökü verməli. Köklərin olması halında onların qiymətinin tam olmasına zəmanət verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
1 -5 6
Çıxış verilənləri #1
Two roots: 2 3
Giriş verilənləri #2
1 5 6
Çıxış verilənləri #2
Two roots: -3 -2
Mənbə ГИА-2010 Вариант 11