e-olymp
Məsələlər

Altproqramdan istifadə et

Altproqramdan istifadə et

İki həqiqi ədədin cəmini və hasilini hesablamaq üçün SumDob altproqramından istifadə etməklə verilmiş N sayda bir cüt həqiqi ədədin cəmini və hasilini hesablamalı.

Giriş verilənləri

İlk sətirdə N natural ədədi - cütlüklərin sayı verilir. Növbəti N sətirdə boşluqla ayrılmış 2 cüt həqiqi ədəd verilir. Bütün verilən ədədlər modulca 100-dən böyük deyil.

Çıxış verilənləri

N sayda sətrin hər birində boşluqla ayrılmış bir cüt ədəd verməli: əvvəlcə ədədlər cütlüyünün cəmini, sonra isə hasilini. Nəticəni onluq nöqtədən sonra 4 rəqəm dəqiqliyi ilə verməli.

Zaman məhdudiyyəti 0.5 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri
2
6 7.5
2.1 2.0
Çıxış verilənləri
13.5000 45.0000
4.1000 4.2000

Şərh: Cəmi və hasili ayrı-ayrılıqda hesablamaq üçün 2 altproqramdan istifadə etməyə icazə verilir.

Mənbə ГИА-2010 Вариант 13