e-olymp
Məsələlər

Mənfi elementlər

Mənfi elementlər

1-dən h-dək nömrələnmiş həqiqi ədədlər ardıcıllığı verilmişdir. Ardıcıllığın mənfi elementlərinin sayını və cəmini müəyyənləşdirin.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə ardıcıllığın elementlərinin sayı olan h (h100) natural ədədi verilir. Sonrakı sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla qiymətləri ifadə edən və mütləq qiymətcə 100-ü aşmayan h sayda elementlərinin özləri verilir.

Çıxış verilənləri

Çıxışa yeganə sətirdə əvvəlcə axtarılan ədədlərin sayını və boşluq işarəsindən sonra isə onların cəmini onluq vergüldən sonra 2 işarə dəqiqliyi ilə verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5
6 -7.5 2.1 -2.0 0

Çıxış verilənləri #1
2 -9.50
Mənbə ГИА-2010 Вариант 21