e-olymp
Məsələlər

Hasilin cəmə nisbəti

Hasilin cəmə nisbəti

Natural ədədin rəqəmlərinin hasilinin onun rəqəmləri cəminə nisbətini hesablayın.

Giriş verilənləri

Yeganə sətirdə 2·109-u aşmayan natural N ədədi verilir.

Çıxış verilənləri

Onluq vergüldən sonra 3 rəqəm dəqiqliyi ilə hesablanmış axtarılan nisbət.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
36
Çıxış verilənləri #1
2.000