e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Kramer düsturu

Kramer düsturu

İkidəyişkənli iki xətti tənliklər sistemini Kramer düsturu ilə həll edin.

Griş verilənlərinə nümunə kimi aşağıdakı tənliklər sistemi verilmişdir:

prb936

Giriş verilənləri

İki sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla iki tənlik sisteminin uyğun əmsalları verilir: birinci sətirdə birinci tənliyin və ikinci sətirdə uyğun olaraq, ikinci tənliyin əmsalları. Bütün giriş verilənləri mütləq qiymətcə 100-ü aşmır.

Çıxış verilənləri

Bir sətirdə axtarılan köklər 0.001 dəqiqliklə verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5 8 11
-3 6 15
Çıxış verilənləri #1
-1.000
2.000