e-olymp
Məsələlər

Kramer düsturu

Kramer düsturu

İkidəyişkənli iki xətti tənliklər sistemini Kramer düsturu ilə həll edin.

Griş verilənlərinə nümunə kimi aşağıdakı tənliklər sistemi verilmişdir:

prb936

Giriş verilənləri

İki sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla iki tənlik sisteminin uyğun əmsalları verilir: birinci sətirdə birinci tənliyin və ikinci sətirdə uyğun olaraq, ikinci tənliyin əmsalları. Bütün giriş verilənləri mütləq qiymətcə 100-ü aşmır.

Çıxış verilənləri

Bir sətirdə axtarılan köklər 0.001 dəqiqliklə verilir.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5 8 11
-3 6 15
Çıxış verilənləri #1
-1.000
2.000