e-olymp
Məsələlər

Cəmin kvadratı

Cəmin kvadratı

İkirəqəmli natural ədədin rəqəmlərinin cəminin kvadratını hesablayın.

Giriş verilənləri

İkirəqəmli natural ədəd.

Çıxış verilənləri

Verilmiş ədədin rəqəmlərinin cəminin kvadratı.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
23
Çıxış verilənləri #1
25