e-olymp
Məsələlər

Мажорирующий элемент

Мажорирующий элемент

Задан массив длины n, найдите его мажорирующий элемент. Элемент называется мажорирующим, если он встречается в массиве более ⌊n / 2⌋ раз.

Входные данные

Первая строка содержит число n (1n100). Вторая строка содержит n натуральных чисел.

Выходные данные

Если массив содержит мажорирующий элемент, то вывести его. Иначе вывести -1.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
7
3 5 3 4 2 3 3
Çıxış verilənləri #1
3
Giriş verilənləri #2
4
2 3 2 3
Çıxış verilənləri #2
-1