e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin köməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Diaqonallar

Diaqonallar

A(x1; y1), B(x2; y2), C(x3; y3), D(x4; y4) kimi dörd nöqtə paraleloqramın təpə nöqtələridir. Onun diaqonallarının uzunluğunu müəyyənləşdirin və onların kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapın.

prb942

Giriş verilənləri

Dörd sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla paraleloqramın təpə nöqtələrinin x y koordinatları A, B, CD nöqtələrinəuyğun ardıcıllıqla verilir. Bütün ədədlər mütləq qiymətcə 100-ü aşmır.

Çıxış verilənləri

Birinci sətirdə aralarında boşluq işarəsi olmaqla kəsişmə O nöqtəsinin xy koordinatları, ikinci sətirdə isə aralarında boşluq işarəsi olmaqla AC BD diaqonallarının uzunluğu verilir. Nəticələri mində bir dəqiqliklə verməli.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
4 6
11 6
10 2
3 2
Çıxış verilənləri #1
7.000 4.000
7.211 8.944