e-olymp
favorite Saytın davamlılığını təmin etmək üçün sizin kəməyinizə ehtiyacımız vardır, ətrafli məlumat üçün bannerə klikləyin
Məsələlər

Площадь поверхности пирамиды 3

Площадь поверхности пирамиды 3

Найти площадь боковой поверхности правильной четырёхугольной пирамиды объёмом V и высотой h.

Входные данные

В единственной строке через пробел объём пирамиды и высота. Все входные данные целые числа, не превышающие 30000.

Выходные данные

Искомая площадь, результат вывести с точностью до десятых.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
300 10
Çıxış verilənləri #1
210.0