e-olymp
Məsələlər

Vaxt çeşidlənməsi

Vaxt çeşidlənməsi

Vaxtı göstərilən meyarlara görə sıralayın.

Giriş

Girişdə ilk olaraq Nədədi verilir (1 ≤ N ≤ 100), daha sonra N sayda vaxt anları verilir. Hər vaxt anı 3 tam dəyər kimi göstərilir - saat (0-dan 23-ə), dəqiqə (0-dan 59-a) və saniyə (0-dan 59-a).

Çıxış

Çıxış vaxt anlarını azalmayan sıra ilə vermək lazımdır (girişdəki kimi saat, dəqiqə və saniyə formatında, əlavə sıfırları çıxışa vermək lazım deyil).

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
4
10 20 30
7 30 00
23 59 59
13 30 30
Çıxış verilənləri #1
7 30 0
10 20 30
13 30 30
23 59 59