e-olymp
Məsələlər

Кількість парних

Кількість парних

Програма на вході приймає натуральне число n. Потрібно вивести кількість парних натуральних чисел, що не перевищують n.

Вхідні дані

Натуральне число n не більше 1018.

Вихідні дані

Відповідь до задачі.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 64 MiB
Giriş verilənləri #1
7
Çıxış verilənləri #1
3
Giriş verilənləri #2
8
Çıxış verilənləri #2
4
Mənbə Абетка програмування