e-olymp
Məsələlər

Кількість парних

Göndərilmiş həllər: 910
Hesablanmış həllər: 450
Həll təqdim etmiş istifadəçilərin sayı: 495
Məsələni həll edən istifadəçilərin sayı: 428
Mürəkkəblik: 14%
Məsələnin mürəkkəbliyi onu doğru həll edən istifadəcilərin sayının bu məsələnin həllini göndərənlərin sayına olan nisbət ilə təyin edilir.