e-olymp
Məsələlər

Şəhərlər və yollar

Şəhərlər və yollar

"Neptune" planetinin "Milky Way" qalaktikasında bəziləri yollarla birləşdirilmiş N şəhər var. "Milky Way" qalaktikasının imperatoru "Maximus" "Neptune" planetində yolların invertarizasiyasını aparmaq qərarına gəldi. Lakin məlum oldu ki, o riyaziyyatdan zəifdir və buna görə də Sizdən yolları saymağınızı xahiş etdi.

Giriş verilənləri

Birinci sətirdə N (0N100) ədədi verilir. Növbəti N sətrin hər birində sıfır və ya bir olan N ədəd verilir. Belə ki, əgər kvadrat matrisin (i, j) mövqeyində bir olarsa, onda i-ci və j-ci şəhərlər birləşmiş sayılır, lakin sıfır olarsa, onda onlar birləşməmiş sayılır.

Çıxış verilənləri

Yeganə ədəd - "Neptune" planetindəki yolların sayını verin.

Zaman məhdudiyyəti 1 saniyə
Yaddaşı istafadə məhdudiyyəti 128 MiB
Giriş verilənləri #1
5
0 1 0 0 0 
1 0 1 1 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0
Çıxış verilənləri #1
3