e-olymp
#MəsələTəqdimetmə vaxtıKomplyatorStatus
4481754Ardıcıl sayın 29 sen 2018 00:16:34 Judge Java  Hesablanıb
4481748Ardıcıl sayın 29 sen 2018 00:14:08 Judge Java   Hesablanıb 2%
4082807Домашнее задание 14 mar 2018 11:20:19 Judge C++  Hesablanıb
4078950Упорядоченные дроби 13 mar 2018 12:35:10 Judge C++  Hesablanıb
4078828Fibonaççi ardıcıllığı 13 mar 2018 12:04:34 Judge C++  Hesablanıb
4078815Fibonaççi ardıcıllığı 13 mar 2018 12:01:42 Judge C++   Hesablanıb 18%
4078728İntervaldakı cütlərin cəmi 13 mar 2018 11:45:00 Judge C++  Hesablanıb
4078702İntervaldakı cütlərin cəmi 13 mar 2018 11:39:15 Judge C++   Hesablanıb 38%
4078700İntervaldakı cütlərin cəmi 13 mar 2018 11:38:33 Judge C++   Yanlış cavab
4078674İntervaldakı cütlərin cəmi 13 mar 2018 11:35:01 Judge C++   Hesablanıb 77%
4078667İntervaldakı cütlərin cəmi 13 mar 2018 11:34:31 Judge C++   Hesablanıb 62%
4078460İntervaldakı cütlərin cəmi 13 mar 2018 11:10:30 Judge C++   Hesablanıb 92%
4078401Tək bölənlər 13 mar 2018 11:03:41 Judge C++  Hesablanıb
3248683Кратчайший путь двух коней 29 mar 2017 14:48:38 Judge C++  Hesablanıb
3248670Кратчайший путь двух коней 29 mar 2017 14:45:50 Judge C++  Komplyasıya xətası
1456201Максимальная общая подстрока 1 may 2014 17:51:09 Gnu C++ 4.7.1   Hesablanıb 63%
1455790Максимальная общая подстрока 1 may 2014 01:48:07 Gnu C++ 4.7.1   Hesablanıb 89%
1440371Minimal çərçivə 22 apr 2014 01:16:12 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb
1440365Minimal çərçivə 22 apr 2014 01:14:31 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb
1419829Palindrom2 8 apr 2014 14:55:54 Visual C++ 9.0  Komplyasıya xətası
1419828Palindrom2 8 apr 2014 14:55:23 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb
1419824Palindrom2 8 apr 2014 14:51:50 Gnu C++ 4.7.1   Hesablanıb 96%
1411649Абзац 1 apr 2014 00:43:47 Gnu C++ 4.7.1   Hesablanıb 6%
1411645Абзац 1 apr 2014 00:38:14 Gnu C++ 4.7.1   Yanlış cavab
1409855Judging Olympia 30 mar 2014 13:45:29 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb
1409852Judging Olympia 30 mar 2014 13:43:28 Gnu C++ 4.7.1   Yanlış cavab
1400870Первый словарь Энди 22 mar 2014 23:11:19 Visual C++ 9.0  Komplyasıya xətası
1400868Первый словарь Энди 22 mar 2014 23:10:39 Gnu C++  Hesablanıb
1400867Первый словарь Энди 22 mar 2014 23:10:04 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb
1397300Футбольный турнир 20 mar 2014 01:02:05 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb
1397296Футбольный турнир 20 mar 2014 01:00:05 Gnu C++ 4.7.1   Hesablanıb 6%
1397294Футбольный турнир 20 mar 2014 00:57:31 Gnu C++ 4.7.1  Komplyasıya xətası
1397288Футбольный турнир 20 mar 2014 00:53:50 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb
1397287Футбольный турнир 20 mar 2014 00:53:05 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb
1397282Футбольный турнир 20 mar 2014 00:48:22 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb
1397280Футбольный турнир 20 mar 2014 00:46:44 Gnu C++ 4.7.1   Hesablanıb 29%
1397279Футбольный турнир 20 mar 2014 00:44:25 Gnu C++ 4.7.1   Hesablanıb 53%
1397277Футбольный турнир 20 mar 2014 00:43:18 Gnu C++ 4.7.1   Hesablanıb 53%
1397227Послушные дети 19 mar 2014 23:51:46 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb
1396522Минимальный каркас 19 mar 2014 13:54:03 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb
1396519Минимальный каркас 19 mar 2014 13:50:23 Gnu C++ 4.7.1  Komplyasıya xətası
1396518Минимальный каркас 19 mar 2014 13:49:28 Gnu C++ 4.7.1  Komplyasıya xətası
1396517Минимальный каркас 19 mar 2014 13:48:54 Gnu C++ 4.7.1  Komplyasıya xətası
1396427Минимальный каркас 19 mar 2014 12:18:26 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb
1384894Количество n-значных чисел 11 mar 2014 01:47:57 Visual C++ 9.0  Komplyasıya xətası
1384891Количество n-значных чисел 11 mar 2014 01:47:28 Visual C++ 6.0  Komplyasıya xətası
1384888Количество n-значных чисел 11 mar 2014 01:46:46 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb
1367418MaxSum (нечётная сумма) 27 fev 2014 02:42:08 Visual C++ 9.0  Hesablanıb
1367417MaxSum (нечётная сумма) 27 fev 2014 02:41:13 Gnu C++  Hesablanıb
1367416MaxSum (нечётная сумма) 27 fev 2014 02:39:00 Gnu C++ 4.7.1  Hesablanıb