e-olymp
favorite We need a little bit of your help to keep things running, click on this banner to learn more
Competitions

Ukrainian Olympiad in Informatics, II Stage, II Round

A. Козак Вус та хитрі паліндроми

\textbf{Зверніть увагу, що вам суворо заборонено порушувати правила доброчесності. Порушення призведе до дискваліфікації! Ми не жартуємо! На першому турі ми знайшли понад 200 учасників, які порушили правила!} Нещодавно Козаку Вусу спала на думку наступна задача. Є $t$ рядків, кожен з яких є паліндромом непарної довжини. Для кожного рядка окремо треба визначити, чи існує підрядок парної довжини, який є паліндромом. Паліндром --- це рядок, що однаково читається в обох напрямках (зліва направо та справа наліво). Наприклад, \t{level} та \t{noon} --- паліндроми, а \t{abc} та \t{noun} --- ні. Рядок $x$ є підрядком рядка $y$, якщо $x$ може бути отриманим видаленням кількох (можливо, жодного або всіх) символів з початку і декількох (можливо, жодного або всіх) символів з кінця. Козаку Вусу дуже сподобалось ця задача, а особливо рішення, яке він вигадав. А Ви зможете розв'язати цю задачу? \InputFile Перший рядок містить ціле число $t$ ($1 \le t \le 20$) --- кількість рядків. Далі йдуть $t$ рядків $s_1, s_2, \ldots, s_t$ ($1 \le |s_i| \le 10^5$), які складаються з літер латинської абетки у нижньому регістрі. Гарантується, що кожен $s_i$ --- паліндром непарної довжини. \OutputFile Виведіть $t$ рядків. У $i$-ому рядку виведіть <<\t{Yes}>>, якщо існує підрядок рядка $s_i$, який є паліндромом парної довжини, інакше виведіть <<\t{No}>>. \Note У другому рядку є підрядок <<\t{abba}>>, який є паліндромом парної довжини. У четвертому рядку є підрядок <<\t{zyyz}>>. \Scoring Якщо рішення працює правильно при $t=20$ та $|s_i|=11$, то воно буде оцінюватися принаймні у $30$ балів.
Time limit 2 seconds
Memory limit 256 MiB
Input example #1
5
abacaba
abbacabba
abcdcba
zyyzyyz
abcdadedadcba
Output example #1
No
Yes
No
Yes
No
Author Kostya Denisov
Source Ukrainian Olympiad in Informatics 2021, II Stage